Σε ποιους απευθυνόμαστε

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Οι υπηρεσίες της εταιρείας απευθύνονται σε ασθενείς   0 – 90 ετών ανεξαρτήτως φύλου και οικονομικής κατάστασης.

Ασθενείς που έχουν πρόβλημα υγείας σε οξεία ή υποξεία φάση που δεν χρήζουν ή δεν επιθυμούν εσωτερική νοσηλεία αλλά έχουν ανάγκη εντατικού ειδικού προγράμματος αποκατάστασης.

Νεογνά, παιδιά, έφηβοι προκειμένου να διορθώσουν αρχικά αλλά και να προλάβουν προβήματα κατά την ενήλικη ζωή τους,

Ειδικές ομάδες όπως ηλικιωμένοι, ομάδα οστεοπόρωσης, παρκισσονικοί, ασθενείς με χρόνια ρευματολογικά νοσήματα κ.α. προκειμενου να προλάβουν την επιδείνωση της κατάστασης και να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση.

Ειδικά επαγγελματικά νοσήματα όπως Μουσικοί, Χορευτές, Δακτυλογράφοι, Αθλητές κ.α. με εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα.

Ασθενείς που δεν χρήζουν πλέον εσωτερικής νοσηλείας σε κλινική αποκατάστασης, αλλά έχουν ανάγκη συνέχισης της θεραπείας τους ενώ ταυτόχρονα είναι ενταγμένοι στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Παλαιούς ασθενείς που ουδέποτε υπεβλήθησαν σε θεραπεία αποκατάστασης και μετά την αξιολόγηση από τον Ιατρό Αποκατάστασης διαπιστώνεται δυνατότητα ανάρρωσης ή κάλυψης διαφόρων ελλειμμάτων.

Ασθενείς που υποβάλλονται αποκλειστικά σε εξειδικευμένες θεραπείες όπως επανεκπαίδευση ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών μετά εγκεφαλική βλάβη όπως Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (Α.Ε.Ε. ή Κ.Ε.Κ) ή εκμάθηση ανεξάρτητης διαβίωσης και εργονομική διευθέτηση του σπιτιού ή χώρου δoυλειάς.

Παλαιούς ασθενείς που θέλουν να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την φυσική τους κατάσταση.