Κρυουπέρηχος

Κρυουπέρηχος

Ο κρυουπέρηχος μοναδικός στο είδος του βασίζεται στην λειτουργία  της συνέργιας δυο  θεραπευτικών τεχνικών γνωστών και επιστημονικά τεκμηριωμένων: την κρυοθεραπεία και τον υπέρηχο. Η χρήση αυτών των δυο τεχνικών ενισχύει τα φυσιολογικά θεραπευτικά αποτελέσματα καταργώντας τις συνέπειες του θερμικού αποτελέσματος των υπέρηχων.
Ο κρυοπυπερηχος βοηθαει  την διεργασία της επούλωσης  διακόπτοντας τον κύκλο πόνο – σπασμό – αδράνεια και βοήθα την αποκατάσταση του ασθενή, επιστημονικά τεκμηριωμένο  από τα πανεπιστήμια της Πάρμα και Καταντζαρο Ιταλίας .

Αυτή η συσκευή ενδείκνυται για την θεραπεία των ασθενών  με πρόσφατη κάκωση – τραύμα ή με κλινική εικόνα φλεγμονής σε υποξεια φάση.
Η συνδυασμένη χρήση των υπέρηχων και της κρυοθεραπείας καθορίζουν αποτελέσματα μηχανικού, θερμικού, βιολογικού τύπου.

 

 

Μηχανικά Αποτελέσματα:
Τα κύτταρα του συνδετικού και μυικου ιστού διεγειρόμενα από τις μηχανικές δυνάμεις παράγουν περισσότερο κολλαγόνο και πρωτεογλυκανες.

Θερμικό αποτέλεσμα:
Το επιφανειακό ερύθημα  που συναντάται εμφανώς  μετά την θεραπεία με κρυουπερηχο είναι η δόκιμη-απόδειξη του κυκλοφορικού αποτελέσματος σε επιφανειακό επίπεδο ή επιδερμικο.Η αύξηση της κυκλοφορίας επιφανειακά στο δέρμα δημιουργεί μια μείωση κυκλοφοριακή στους μυς εν τω βάθη.

Βιολογικό αποτέλεσμα:
Η διαφορετική θερμοκρασία του δέρματος σε σχέση με τον μυ που υπόκειται (επαφίεται)  του δέρματος δημιουργεί ένα μεγαλύτερο κυκλοφορικό αποτέλεσμα.:
– επιτρέπει την θεραπεία των οξέων και χρόνιων παθολογιών
– διευκολύνει την διαδικασία της επούλωσης
– καθορίζει μια γρήγορη αποκατάσταση  διακόπτοντας τον κύκλο πόνος-σπασμός-αδράνεια

– δημιουργεί μια κατάσταση αναλγητική και αντιφλεγμονώδες.
– εκμεταλλεύεται την μεγίστη ισχύ του υπέρηχου και της κρυοθεραπείας.