Ορθοστατικη Αναλυση Σωματος – Πελματογραφημα

Ορθοστατικη Αναλυση Σωματος – Πελματογραφημα

Η ανάλυση σώματος είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη καταγραφή, ανάλυση δεδομένων και επεξήγηση όλων των στατικών στοιχείων του ανθρώπινου σώματος.
Το ανθρωπινών σώμα δημιουργείται άρτιο και συμμετρικό. Υπάρχουν όμως εξωγενείς παράγοντες είτε κατά τον τοκετό είτε κατά την παιδική και ενήλικη ζωή του ανθρώπου οι οποίοι επηρεάζουν την άρτια στατικότητα του σώματος. Αυτό έχει ως συνέπεια την κατάργηση της απόλυτης ισορροπίας και την εγκατάσταση στο ανθρώπινο σώμα ανισοτήτων, μετατοπίσεων και παραμορφώσεων που μπορούν να επιφέρουν ακόμα και αίσθημα πόνου ή ανικανότητας ένταξης του ανθρώπου στην φυσιολογική καθημερινή ζωή.

 

Με την ανάλυση σώματος κατάφερε η σύγχρονη επιστήμη να καταγράψει, να αναλύσει και να επεξεργαστεί τις παρακλήσεις αυτές του φυσιολογικού δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους επιστήμονες να προτείνουν λύσεις και θεραπεία
σε αυτά τα στατικά προβλήματα.

Μια στατική μελέτη σώματος λοιπόν, όπως ακριβώς η στατική μελέτη κάθε κτηρίου που όλοι γνωρίζουμε πως επιβάλλεται, έρχεται σήμερα πια να δώσει λύσεις σε μυοσκελετικά προβλήματα που μέχρι τώρα φάνταζαν άλυτα.

Στο εξωτερικό υπάρχουν μεμονωμένα Κέντρα Ανάλυσης Σώματος που ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με αυτή την επιστήμη εξάγοντας αποτελέσματα και προτείνοντας προγράμματα θεραπείας, εάν χρειάζεται, σε αλλά εξειδικευμένα πια κέντρα Φυσικοθεραπείας ή Οστεοπαθητικής.
Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε το πρώτο Κέντρο Ανάλυσης Σώματος στο κέντρο Pliometrica όπου μπορεί ο κάθε άνθρωπος να πραγματοποιήσει την προσωπική του στατική ανάλυση σώματος ώστε να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα του και πως μπορεί να επιλύσει πιθανά προβλήματα που αφορούν σε στατικά αίτια.

Μια ολοκληρωμένη στατική ανάλυση σώματος πραγματοποιείται με την χρήση των παρακάτω μηχανημάτων

 

 3D Ανάλυση Σώματος Surfacer: Μας δίνει τη δυνατότητα μιας διάγνωσης γρήγορης και ακριβής για τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης και κάτω άκρων χωρίς τον κίνδυνο ακτινοβολίας (ακτινογραφία) και με την ακρίβεια της τρισδιάστατης ανασυγκρότησης.

Αυτή η εξέταση συμπληρώνει την ολοκληρωμένη αξιολόγηση του ασθενούς, παρέχοντας χρήσιμα δεδομένα για τη διάγνωση

παθολογιών όπως της ιδιοπαθούς σκολίωσης, νευρομυικής σκολίωσης, συγγενής σκολίωσης, εφηβική σκολίωση, σκολίωση των ενηλίκων, κύφωση,
εφηβική κύφωση, κύφωση των ενηλίκων, οστεοπορωτική σκολίωση, σπονδυλόλυση,
σπονδυλολίσθηση, σπονδυλική στένωση καθώς και των πιο κοινών δυσμορφιών της σπονδυλικής στήλης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν και μετά μιας θεραπείας ανατάξεων αναδεικνύοντας τα αποτελέσματα μιας πλήρους θεραπείας. 

 

 

Πελματογράφος: Είναι ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας που μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίζουμε το τρόπο κατανομής των φορτίων οποιουδήποτε ανθρώπου είτε όταν αυτός στέκεται όρθιος, είτε όταν βαδίζει.

Με το πελματογράφημα υπολογίζουμε το τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα φορτία στα πέλματα και από εκεί μεταφέρονται στο έδαφος

α) στατικά (ορθοστασία) και

β) δυναμικά (βάδιση).

Η σημασία της κατανομής των φορτίων στα πέλματα είναι τεράστια γιατί μας απεικονίζει:

  • Ανατομικές ανωμαλίες
  • παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό
  • κακές συνήθειες βάδισης
  • αστάθειες
  • παλιούς τραυματισμούς
  • σημεία μεγάλης φόρτισης
  • σημεία αποφυγής φόρτισης

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι μας αν στεκόμαστε ή αν βαδίζουμε με κάποια απόκλιση από το φυσιολογικό.

Αξίζει να τονιστεί ότι σε κάποια νεαρά άτομα και με τη βοήθεια ειδικών ασκήσεων και κατάλληλων πάτων υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης τέτοιων παρεκκλίσεων και πρόληψης πολλών τραυματισμών.