Εναρμόνιση με τον GDPR & Cookies

Εναρμόνιση με τον GDPR & Cookies

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

H Pliometrica ΜΟΝ Ε.Π.Ε ως υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει υπηρεσίες υγείας, εναρμονίζεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. (Ε.Κ. 679/2016) και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τον Κανονισμό, τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους.

Οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η υλοποίηση των εξετάσεων, η υλοποίηση της διάγνωσης και της θεραπείας, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της θεραπευτικής αγωγής καθώς και η ενημέρωσή σας για τον προγραμματισμό ραντεβού, την αποστολή και την λήψη οδηγιών θεραπείας.

Η νομιμότητα των ανωτέρω σκοπών βασίζεται στις συμβατικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Pliometrica ΜΟΝ Ε.Π.Ε και των δικών σας για την παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς τα επεξεργαζόμαστε εντός της εταιρείας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να τα αποστείλουμε για τους ως άνω αναφερόμενους λόγους, σε θεράποντες ιατρούς, σε νοσοκομεία και κλινικές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Pliometrica ΜΟΝ Ε.Π.Ε ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. (Ν. 3418/2005)

Σας ενημερώνουμε ότι ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας καθώς και διόρθωσης (όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία και μόνο). Επίσης, σας παρέχεται το δικαίωμα της αίτησης για διαγραφή των δεδομένων σας υπό την προϋπόθεση της παρέλευσης του νομικά καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Επίσης, σας παρέχεται το δικαίωμα φορητότητας. Αυτό εξειδικεύεται σε αποστολή των δεδομένων σας με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε πρόσωπο/α που δηλώνεται κατάλληλα, καθώς και παροχή αντιγράφου των δεδομένων σε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο ή και σε έντυπη μορφή.

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΙΤΗΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

www.dpa.gr | contact@dpa.gr  |  2106475600

ΑΠΟΔΟΧΗ

Ο ιστότοπος www.pliometrica.gr χρησιμοποιεί Google Analytics για τη συλλογή πληροφοριών επισκεψιμότητας και πρωτόκολλο ασφαλείας SSL κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Επίσης χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να προσωποποιήσουμε τη διαφημιστική επικοινωνία και να συγκρατήσουμε τις προτιμήσεις σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας, αποδέχεστε τη χρήση cookies στον Ιστότοπό μας.